Kroniek van de Waarheid en Versoeningskommissie

Op reis deur die verlede en die hede na die toekoms van Suid-Afrika

By Piet Meiring

Foreword by Desmond Tutu

Kroniek van de Waarheid en Versoeningskommissie

paperback-logo

  • ISBN: 9781625647153
  • Pages: 386
  • Publication Date: 8/4/2015
  • Retail Price: $44.00
Web Price: $35.20
BUY FROM AMAZON.COM
Web Price: $35.20

Kroniek van de Waarheid en Versoeningskommissie

Op reis deur die verlede en die hede na die toekoms van Suid-Afrika

By Piet Meiring

Foreword by Desmond Tutu

paperback-logo

PAPERBACK

  • ISBN: 9781625647153
  • Pages: 386
  • Publication Date: 8/4/2015
  • Retail Price: $44.00
Web Price: $35.20
BUY FROM AMAZON.COM

About-

Twee en 'n half jaar lank was die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie op almal se Iippe, het die koerante en radio daagliks oor die kommissie verslag gedoen, het die gesigte van slagoffers en oortreders op miljoene televisieskerms verskyn.

In KRONIEK VAN DIE WAARHEIDSKOMMISSIE lig Piet Meiring die sluier oor die werk van die kommissie ... die verhale en getuienisse van slagoffers, die amnestie-aansoeke van oortreders wat hulle aan menseregteskending skuldig gemaak het, die konfrontasie met die verlede, die strewe na versoening en vergifnis ...

As motief vir hierdie besinning oor die Waarheidskommissie het die skrywer die trek gekies, 'n epiese trek terug na die verlede en dan verder na die toekoms, 'n groot trek wat nie een van die inwoners van Suid-Afrika onaangeraak sou laat nie.

Contributors-

Piet Meiring
Desmond Tutu

Bio(s)-

Die Waarheids-en Versoeningskommissie moes alle segmente van die Suid-Afrikaanse samelewing, met inagneming van geslag en ras, sowel as geografiese, politieke, kulturele, taal en ander faktore verteenwoordig. Piet Meiring, bekende teoloog en professor aan die Universiteit van Pretoria, het in die WVK gedien om die denke, perspektiewe en bekommernisse van veral die Afrikaanse gemeenskap te verwoord. Hy is bekend vir sy skerp teologiese insig en ekumeniese belangstelling, maar ook vir sy innige spiritualiteit, warm menslikheid en ywer vir geregtigheid, vryheid en versoening.

More from the Contributor(s)-

see all »

More in This Series-

see all »

Our ImprintsExplore our different imprints . . .-

View Our Publishing Partners »
Explore our different imprints . . . View Our Publishing Partners »
© 2017 Wipf and Stock Publishers. All Rights Reserved.